AVG geldt voor personeelsdossier.

Iedereen ging er gemakshalve al vanuit, maar recent heeft de rechter bevestigd dat het inzagerecht onder de AVG van toepassing is op het personeelsdossier. In een recente uitspraak had een werknemer een geschil met de werkgever. De werknemer heeft daarbij inzage gevorderd in het personeelsdossier van de werknemer. De AVG is van toepassing geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerkingen (zie Artikel 2 Materieel toepassingsgebied van de AVG). Tevens is de AVG van toepassing voor persoonsgegevens die zijn opgenomen in een ‘bestand’. Wanneer een personeelsdossier niet op de computer of in een online-database bijgehouden wordt, is er geen sprake van een (gedeeltelijk) geautomatiseerde verwerking. Nu was de vraag of het personeelsdossier als ‘bestand’ aangemerkt kan worden. Artikel 4 lid 6 van de AVG geeft de definitie weer van een bestand:

”elk gestructureerd geheel van persoonsgegevens die volgens bepaalde criteria toegankelijk zijn, ongeacht of dit geheel gecentraliseerd of gedecentraliseerd is dan wel op functionele of geografische gronden is verspreid”.

Nu een personeelsdossier, volgens de rechter, meerdere kenmerken heeft die samenhangend gegevens bevatten die te herleiden zijn naar een natuurlijk persoon, kan een personeelsdossier als bestand in de zin van de AVG aangemerkt worden.

Meer informatie?

Download dan hier onze brochure of bel: 030 – 78 52 791.

Keshia Echter

mr. K.S. (Keshia) Echter

privacy specialist en Functionaris Gegevensbescherming bij (o.a.) Zaamzorg Amsterdam, PRO Groep, Kindercentrum Panta Rhei, stichting Nieuw Unicum en Equipe Zorgbedrijven.

AVG Juristen, praktisch met privacy

Dit artikel is een hulp. Het bericht wordt met aandacht samengesteld, maar aan de informatie kan geen enkel recht worden ontleend.

Krijg een persoonlijk consult.

Bel ons vandaag nog 030 – 785 27 91