Heeft u alle stappen doorlopen?

Heeft u de AVG laten implementeren of heeft u dit zelf gedaan? Dan wilt u vast kunnen aantonen dat de omgang met persoonsgegevens in uw organisatie op orde is. Laat uw organisatie toetsen door een onafhankelijke specialist van AVG Juristen. Een auditrapport van een onafhankelijke specialist kan een belangrijke rol spelen bij het aantonen van de compliance van uw organisatie. Tijdens de audit wordt uw organisatie getoetst aan de belangrijkste onderdelen van de AVG. Waar nodig worden concrete aanbevelingen voor verbetering gegeven. Van de bevindingen wordt een rapportage opgemaakt. In de rapportage wordt zo concreet mogelijk aangegeven waar voor uw organisatie privacy risico’s liggen en welke verbeterpunten wij adviseren.

Audit onderdelen.

Wij beoordelen wij de getroffen maatregelen en de aanwezige documentatie van uw organisatie. Wij letten tijdens de audit onder meer op de rechtmatige grondslagen voor verwerking, de doelbinding, de vastgestelde en toegepaste bewaartermijnen en de  technische en organisatorische maatregelen die uw organisatie heeft getroffen. Informatiebeveiliging en het informatie-beveiligingsbeleid wordt daarbij niet vergeten.

Aan het eind van het bezoek geven wij mondeling onze voorlopige bevindingen. Binnen circa 14 dagen ontvangt u onze definitieve auditrapportage. Desgewenst kan uw organisatie na het doorvoeren van de voorgestelde verbeteringen op een of meer onderdelen opnieuw worden beoordeeld.

Werkwijze.

Wij komen langs bij uw organisatie. In overleg met de sleutelpersonen binnen uw organisatie (bijvoorbeeld de Privacy Officer, Functionaris Gegevensbescherming en de afdelingshoofden) lopen we stapsgewijs de relevante onderdelen van de AVG door.

Scope.

U kunt een audit laten uitvoeren op:

  • Uw organisatie
  • Een afdeling / locatie
  • Uw dienst
  • Uw product

Rapportage.

De resultaten worden opgemaakt in een rapportage die inzicht geeft in het huidige beleid en waar verbeteringen nodig of mogelijk zijn.

Op locatie.

Een AVG Audit is méér dan deskresearch. Wij komen bij uw organisatie langs.

Accountability.

Wij controleren uw privacy documenten, zoals het register van verwerkingen, zodat u zeker weet dat u aan de regelgeving voldoet.

Concreet advies.

De rapportage bevat concrete aanbevelingen waar u direct mee aan de slag kunt om de compliance te verbeteren.

Wilt u een AVG Audit laten uitvoeren?

Neem contact op via het contactformulier hieronder of stuur een e-mail naar: kantoor@avgjuristen.nl.

U ontvangt snel een concrete offerte.

Maarten de Man

mr. C.M. (Maarten) de Man

privacy specialist en Functionaris Gegevensbescherming bij (o.a.) Gemeente Heemskerk, Gemeente Nederweert, Rekenkamer Den Haag, Payroll Select en ArGon Arbodienstverlening.

Keshia Echter

mr. K.S. (Keshia) Echter

privacy specialist en Functionaris Gegevensbescherming bij (o.a.) Zaamzorg Amsterdam, PRO Groep, Kindercentrum Panta Rhei, stichting Nieuw Unicum en Equipe Zorgbedrijven.

Plan een persoonlijk consult.

Andere diensten.

AVG Audit

Het sluitstuk van de AVG implementatie

Compliance Check

Weten waar u moet beginnen?

Advies & Begeleiding

Uw AVG vraagstuk

Relevante pagina’s.

AVG M&A Audit:

Audit nodig in het kader van een fusie of overname?

Zelf controleren?

Controleer ten minste op deze 10 punten.