Aandacht voor privacy in het onderwijs.

Scholen hebben met de inwerkingtreding van de AVG meer verantwoordelijkheid gekregen, als het gaat om verwerken van persoonsgegevens van leerlingen.

De eerste stap is om alle gegevensstromen in kaart te brengen. Een register van verwerkingen helpt om een goed overzicht te verkrijgen van alle gegevens die verwerkt worden en met welk doel dat gedaan wordt. Tijdens de inrichting van een register van verwerkingen toetst u (of: toetsen wij) direct de rechtmatigheid van de verwerking en met wie u gegevens deelt.

Functionaris Gegevensbescherming Verplicht Scholen verwerken gegevens van leerlingen dat als een kwetsbare categorie wordt aangemerkt
Register van verwerkingen Verplicht/Sterk aanbevolen Met een register van verwerkingen worden alle gegevensstromen in kaart gebracht.
Informatiebeveiligingsbeleid Sterk aanbevolen Maak en hanteer een beleid om informatie te beschermen.
Verwerkersovereenkomsten Verplicht Maak afspraken met andere partijen over gegevensbescherming
(Data)Privacy Impact Assessment Verplicht/Sterk aanbevolen Zorg dat toetsingsprogramma’s en leerlingvolgsystemen aan alle privacy-eisen voldoen.
Privacyverklaring Sterk aanbevolen Wees transparant naar leerlingen en ouders

Een persoonlijke oplossing nodig?

Wij staan voor u klaar.

Wij werken al voor:
Jordan Logo
Vgs Logo

Krijg een persoonlijk advies.

Praktisch met Privacy.

Andere sectoren.

De AVG geldt ook voor de overheidsinstanties.

Ga zorgvuldig om gegevens van uw klanten én personeel.

Zorg ook voor de privacy van uw cliënten en patiënten.