Audit bij fusies en overnames.

Het overnemen van- of fuseren met een andere organisatie neemt altijd een zekere mate van risico met zich mee. Kopers voeren gewoonlijk een reeks due diligence-oefeningen uit om ervoor te zorgen dat risico’s worden geminimaliseerd.

We bieden organisaties en investeerders een AVG-compliance audit om het potentiële risico binnen een organisatie bloot te leggen vanuit het oogpunt van AVG-naleving. De boetes voor inbreuken en compensaties die voortvloeien uit enig risico kunnen worden opgelegd aan de nieuwe eigenaar van een organisatie, en onder AVG kunnen boetes en boetes dienovereenkomstig worden achterhaald, waardoor sommige aankopen onverwacht aansprakelijk kunnen blijven.

Naast een eventueel risico op boetes, wordt zeker gesteld dat het bedrijfsmodel- en de werkprocessen houdbaar zijn en blijven onder de nieuwe privacywetgeving. Sommige bedrijfsmodellen, bedrijfsprocessen of de ICT-infrastructuur zijn niet langer houdbaar onder de AVG. Aanpassing van deze processen of infrastructuur kunnen grote kosten met zich meebrengen of een grote invloed hebben op het bedrijfsresultaat.

De eenvoudigste manier om uw investering te beschermen, is met een AVG M & A-beoordeling voorafgaand aan de aankoop. Onze consultants zullen de aanwezige documentatie, het organisatorische bewustzijn en de technologische veerkracht beoordelen om een ​​auditrapport voor de koper te produceren.

Onze M & A-AVG audit omvat een passend inzicht in de risico’s die onze consultants hebben geïdentificeerd en biedt concrete acties voor risicobeheersing. We kunnen, desgewenst, ook gegevensbeschermingsspecialisten leveren om de vereiste wijzigingen door te voeren.

Rapportage.

De resultaten worden opgemaakt in een rapportage die inzicht geeft in het huidige beleid en waar verbeteringen nodig of mogelijk zijn.

Op locatie.

Een AVG Audit is méér dan deskresearch. Wij komen bij uw organisatie langs.

Accountability.

Wij controleren uw privacy documenten, zoals het register van verwerkingen, zodat u zeker weet dat u aan de regelgeving voldoet.

Concreet advies.

De rapportage bevat concrete aanbevelingen waar u direct mee aan de slag kunt om de compliance te verbeteren.

Meer informatie?

Neem contact op via het contactformulier hieronder of bel: 030 – 78 52 791.

Maarten de Man

mr. C.M. (Maarten) de Man

privacy specialist en Functionaris Gegevensbescherming bij (o.a.) Gemeente Heemskerk, Gemeente Nederweert, Rekenkamer Den Haag, Payroll Select en ArGon Arbodienstverlening.

Keshia Echter

mr. K.S. (Keshia) Echter

privacy specialist en Functionaris Gegevensbescherming bij (o.a.) Zaamzorg Amsterdam, PRO Groep, Kindercentrum Panta Rhei, stichting Nieuw Unicum en Equipe Zorgbedrijven.

Plan een persoonlijk consult.

Andere diensten.

AVG Audit

Het sluitstuk van de AVG implementatie

Compliance Check

Weten waar u moet beginnen?

Advies & Begeleiding

Uw AVG vraagstuk

Relevante pagina’s.

AVG M&A Audit:

Audit nodig in het kader van een fusie of overname?

Zelf controleren?

Controleer ten minste op deze 10 punten.