Het medisch dossier.

De AP geeft opheldering

Met de intreding van de AVG hebben betrokkenen het recht om hun gegevens te laten verwijderen. De vraag bestond of dit ook geldt voor het medisch dossier. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft zich hierover uitgesproken. Naast de AVG dient er ook rekening gehouden te worden met nationale wetgeving zoals de Wgbo. Wanneer een betrokkene een verzoek tot verwijdering indient, kan een zorgverlener schriftelijk motiveren waarom niet aan het verzoek gehoor wordt gegeven. Hiervoor staat een maand, maar kan vanwege de complexiteit van het verzoek verlengd worden tot 3 maanden. Het is overigens voorstelbaar dat er ten dele gehoor aan het verzoek wordt gegeven door een aantal documenten die niet bewaard hoeven te worden te verwijderen.

Meer informatie?

Wilt u weten wat dit voor uw organisatie betekent? Neem contact op met AVG Juristen. Wij helpen u graag.

Keshia Echter

mr. K.S. (Keshia) Echter

privacy specialist en Functionaris Gegevensbescherming bij (o.a.) Zaamzorg Amsterdam, PRO Groep, Kindercentrum Panta Rhei, stichting Nieuw Unicum en Equipe Zorgbedrijven.

AVG Juristen, praktisch met privacy

Dit artikel is een hulp. Het bericht wordt met aandacht samengesteld, maar aan de informatie kan geen enkel recht worden ontleend.

Krijg een persoonlijk consult.

Bel ons vandaag nog 030 – 785 27 91