Opheldering.

De Autoriteit Persoonsgegevens spreekt zich uit

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft recentelijk opheldering gegeven omtrent de verwerkingsgrond en aanverwante regels bij direct marketing. De toezichthouder geeft aan dat voor het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens bij direct marketing in de meeste gevallen toestemming nodig is (artikel 6 lid 1 sub a AVG). Bedrijven hebben belang bij het verzamelen van zoveel mogelijk persoonsgegevens voor direct marketing. Het stelt bedrijven in staat om mensen te benaderen om gebruik te maken van hun diensten. De AP geeft aan dat de betrokkene toestemming moet geven alvorens een bedrijf een aanbod mag doen.

Het is belangrijk dat bedrijven in duidelijke en heldere taal communiceren. Men moet weten wat er met zijn of haar persoonsgegevens gebeurt en wanneer deze worden achtergelaten bij een bedrijf. Hiervoor biedt een privacyverklaring een oplossing. Daarnaast is doelbinding van belang. Wanneer gegevens worden verzameld ten behoeve van een bepaalde dienstverlening dan mogen deze gegevens, behoudens toestemming, niet gebruikt worden voor andere doeleinden.

Kritische kanttekening

Bij direct marketing dient het bedrijf een rechtsgrond uit de AVG te hebben. Op grond van overweging 47 van de AVG kan de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing worden beschouwd als uitgevoerd met het oog op een gerechtvaardigd belang. Daarmee wordt dus een rechtsgrond gecreëerd voor direct marketing en wordt er ruimte gelaten voor opt out-marketing (aanbod zonder toestemming). De strenge(re) uitleg van de AP staat hier haaks op, nu de toezichthouder aangeeft dat doorgaans toestemming (opt in) nodig is alvorens bedrijven een aanbod mogen doen. De tijd zal moeten uitwijzen of deze visie van de AP stand houdt. Tot die tijd is het belangrijk om de juiste afwegingen te maken om vast te stellen dat inderdaad sprake is van een gerechtvaardigd belang. Wanneer betrokkenen op basis van deze rechtsgrond een aanbod ontvangen, moet daarbij duidelijk (en gescheiden van het aanbod) worden gewezen op het recht om te allen tijden en kosteloos bezwaar te maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens (overweging 70 en artikel 21 AVG).

Meer informatie?

Wilt u weten wat dit voor uw organisatie betekent? Neem contact op met AVG Juristen. Wij helpen u graag.

Keshia Echter

mr. K.S. (Keshia) Echter

privacy specialist en Functionaris Gegevensbescherming bij (o.a.) Zaamzorg Amsterdam, PRO Groep, Kindercentrum Panta Rhei, stichting Nieuw Unicum en Equipe Zorgbedrijven.

AVG Juristen, praktisch met privacy

Dit artikel is een hulp. Het bericht wordt met aandacht samengesteld, maar aan de informatie kan geen enkel recht worden ontleend.

Krijg een persoonlijk consult.

Bel ons vandaag nog 030 – 785 27 91