Cameratoezicht in uw organisatie?

Lees hier waar u op moet letten

Cameratoezicht

Om de veiligheid binnen uw organisatie te waarborgen, kan het zinvol zijn om gebruik te maken van cameratoezicht. Met behulp van camera’s kunt u betrokkenen binnen de organisatie monitoren en opnemen. Dit is een vorm van gegevensverwerking. U monitort plekken en slaat beelden op, waar personen identificeerbaar zijn. De Autoriteit Persoonsgegevens stelt eisen aan cameratoezicht. Deze eisen zijn afhankelijk van het doel waar u het cameratoezicht voor gebruikt en in welke sfeer het wordt ingezet. In dit artikel worden de globale regels behandeld.

Eisen cameratoezicht

De inzet van camera’s is aan strenge voorwaarden gekoppeld. Voor verschillende sectoren gelden hoofdzakelijk dezelfde voorwaarden. Om camera’s in te zetten heeft de verwerkingsverantwoordelijke een gerechtvaardigd belang nodig. Een gerechtvaardigd belang is een rechtsgrond uit de AVG om gegevens te mogen verwerken. Om een succesvol beroep te doen op de rechtsgrond ‘gerechtvaardigd belang’ dient er worden voldaan aan de volgende cumulatieve voorwaarden.

  • Proportionaliteit: het doel van de verwerking (gebruik van camera’s) moet in verhouding staan met het privacybelang dat geschaad wordt. Dat impliceert tevens dat de verwerking noodzakelijk moet zijn;
  • Subsidiariteit: Het doel kan niet op een minder ingrijpende wijze bereikt worden;
  • Belangenafweging: Er dient een belangenafweging gemaakt te worden; het gerechtvaardigd belang versus de fundamentele vrijheden van de betrokkenen die nopen tot bescherming van persoonsgegevens. De belangenafweging bestaat uit:
  1. een beoordeling van het gerechtvaardigd belang voor de verantwoordelijke;
  2. de gevolgen voor betrokkenen;
  3. de voorlopige balans;
  4. de getroffen maatregelen die de verantwoordelijke heeft genomen om ongewenste gevolgen voor betrokkenen te voorkomen.

De uitwerking van de argumentatie vormt de privacytoets die uitgevoerd moet worden.

Aanvullende regels

Per situatie gelden aanvullende regels. Bijvoorbeeld de verplichting voor een werkgever om de ondernemingsraad te betrekken bij de besluitvorming om camera’s in te zetten. Tevens dienen betrokkenen op de hoogte gesteld te worden van het cameratoezicht, hebben zij het recht om bezwaar te maken en geldt er een bewaartermijn voor het opslaan van de camerabeelden.

(Data) Privacy Impact Assessment (D)PIA

Wanneer cameratoezicht systematisch en op grote schaal wordt ingezet, is een PIA verplicht. De mate van inzet brengt dan een hoog privacyrisico. U kunt de PIA onderdeel laten uitmaken van de privacytoets.

Wat betekent dit voor uw organisatie?

Stel u zelf de vraag waarom (het doel)u cameratoezicht noodzakelijk vindt en documenteer de argumentatie. Formuleer daarnaast waarom u een gerechtvaardigd belang heeft en dit belang zwaarder weegt dat het privacybelang van de betrokkenen. Houd rekening met in welke sector u werkzaam bent en wie de betrokkenen zijn. Geef ook aan dat u voor de minst ingrijpende wijze heeft gekozen bij de inzet van camera’s. Een concreet voorbeeld is om enkel camera’s op te hangen in openbare ruimtes en bijvoorbeeld niet op het toilet.

Meer informatie?

Vraagt u zich af of uw huidige camerabeleid voldoet aan de AVG of heeft u hulp nodig bij het opstellen van een cameraprotocol? Neem gerust contact op met AVG Juristen.

Maarten de Man

mr. C.M. (Maarten) de Man

privacy specialist en Functionaris Gegevensbescherming bij (o.a.) Gemeente Heemskerk, Gemeente Nederweert, Rekenkamer Den Haag, Payroll Select en ArGon Arbodienstverlening.

AVG Juristen, praktisch met privacy

Dit artikel is een hulp. Het bericht wordt met aandacht samengesteld, maar aan de informatie kan geen enkel recht worden ontleend.

Krijg een persoonlijk consult.

Bel ons vandaag nog 030 – 785 27 91