Wat kost een Functionaris Gegevensbescherming (FG)?

Oorspronkelijk: 27-10-2017, update: 30-04-2019

Onder de AVG zijn (semi)overheidsinstanties, scholen, organisaties die op grote schaal persoonsgegevens verwerken en organisaties die bijzondere persoonsgegevens verwerken (bijvoorbeeld in de gezondheidszorg), verplicht om een Functionaris Gegevensbescherming (of Data Protection Officer) aan te stellen. Het correct invullen van een nieuwe functie is sneller gezegd dan gedaan. Het tijdelijk of permanent uitbesteden van deze functie is aantrekkelijk.

Maar wat zijn de kosten voor de organisatie?

Extern, is dat wel handig?

Een Functionaris Gegevensbescherming (hierna: FG) moet voldoende kennis hebben, maar ook onafhankelijk zijn binnen de organisatie. Het uitbesteden van deze positie ligt dan ook voor de hand. Nota bene: de Autoriteit Persoonsgegevens heeft zelf ook een externe FG aangesteld.

De onafhankelijkheid kan in de dienstverleningsovereenkomst worden geborgd. Bovendien is het kennisniveau van een externe FG in veel gevallen hoger, omdat deze zich fulltime met privacy vraagstukken bezig houdt. Hier kunt u meer lezen over de voordelen van een externe Functionaris Gegevensbescherming. De vraag die in dit artikel centraal staat is: wat kost dat nu?

Wat het aanstellen van een FG kost verschilt uiteraard van organisatie tot organisatie. Bovendien zal in de praktijk moeten blijken hoeveel tijd een FG nodig heeft om zijn taak goed uit te kunnen voeren. Vooralsnog maken wij de volgende inschatting, die wij vanuit het oogpunt van transparantie publiceren.

Onafhankelijkheid borgen

U kunt bij AVG juristen een externe FG-inhuren. Er wordt een overeenkomst gesloten voor de periode van 24 maanden. Deze periode is ervoor bedoeld om de onafhankelijkheid van de FG te waarborgen, één van de eisen in de AVG. Als er een goede reden om af te wijken van de standaard termijn kan dat natuurlijk. Vooral bij een mogelijke fusie of overname is een kortere termijn aan de orde, of als u op termijn een interne FG gaat werven. In dat geval bent u niet gebonden aan deze termijn en kunt u een interim FG aanstellen. Lees daar meer over op deze pagina.

Invulling taak, tijdsbesteding

De taak van een FG wordt in de wet beschreven. Over de wettelijke taken verwijzen wij u naar dit artikel. De kerntaak van een FG is het informeren en adviseren van een organisatie bij het opstellen en uitvoeren van haar haar privacybeleid. De FG kan daarnaast worden ingezet om het beleid mee te ontwikkelen. Wordt beleid door interne medewerkers ontwikkeld, dan kan de functie met minder uren toch wettelijk juist worden uitgevoerd. De FG adviseert en controleert in dat geval alleen maar.

Na een scan van de onderneming wordt er een inschatting gemaakt van de tijd die de FG per maand nodig heeft om zijn taken uit te voeren. De ingeschatte tijd komt vrijwel altijd overeen met de praktijk. Het kan natuurlijk dat er meer tijd nodig is, bijvoorbeeld omdat er aanpassingen worden gedaan in het bedrijfsproces of omdat er een groot incident afgehandeld moet worden.

Doorgaans komen wij tot de volgende tijdsinschatting (hier kunnen geen rechten aan worden ontleend):

Aantal FTE Tijdsbesteding per jaar Invulling
t/m 35 FTE: 3 dagen per jaar 1 dag per 4 maanden
36 t/m 120 FTE: 6 dagen per jaar 1 dag per 2 maanden
120 + FTE: 12-18 dagen per jaar 1 dag per maand vast, rest variabel

Bij de kosteninschatting zijn wij uitgegaan van de tariefstelling van AVG Juristen. Voor FG dienstverlening hanteren wij een aangepast uurtarief van € 139,- exclusief btw (20% korting op het reguliere tarief).

Een FG kost uw organisatie op basis van deze inschatting dan:

Aantal FTE Tijdsbesteding per jaar Kosten (per maand, ca.)
t/m 35 FTE: 3 dagen per jaar € 275,-
36 t/m 120 FTE: 6 dagen per jaar € 550,-
120 + FTE: 12-18 dagen per jaar € 1.099,-

Meer informatie?

Wil je weten of een FG ook voor jouw organisatie nodig is, of wat onze specialisten voor jou kunnen betekenen? Download dan hier onze brochure of bel: 030 – 78 52 791 voor meer informatie.

Maarten de Man

mr. C.M. (Maarten) de Man

privacy specialist en Functionaris Gegevensbescherming bij (o.a.) Gemeente Heemskerk, Gemeente Nederweert, Rekenkamer Den Haag, Payroll Select en ArGon Arbodienstverlening.

AVG Juristen, praktisch met privacy

Dit artikel is een hulp. Het bericht wordt met aandacht samengesteld, maar aan de informatie kan geen enkel recht worden ontleend.

Krijg een persoonlijk consult.

Bel ons vandaag nog 030 – 785 27 91